บริษัท โชไนแอร์พอร์ตบิลดิ้ง จำกัด

สนามบินโชไนกับความอร่อย

สนามบินโชไนเป็นเสมือนประตูสู่พื้นที่โชไนแห่งจังหวัดยะมะงะตะ
ซึ่งมีนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลเที่ยวบิน(โชไน ⇔ ฮาเนดะ)

โทรติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ANA:0570-029-222
◆ เที่ยวบินขาออก【โชไน → ฮาเนดะ】
เที่ยวบินโชไนฮาเนดะ
ANA394 7.10 น. 8.15 น.
ANA396 8.35 น. 9.40 น.
ANA398 12.50 น. 13.55 น.
ANA400 17.50 น. 18.55 น.
◆ เที่ยวบินขาเข้า【ฮาเนดะ → โชไน】
เที่ยวบินฮาเนดะโชไน
ANA393 6.55 น. 7.55 น.
ANA395 11.10 น. 12.10 น.
ANA397 15.55 น. 16.55 น.
ANA399 20.15 น. 21.15 น.

ข้อมูลเที่ยวบิน(โชไน ⇔ นาริตะ)

โทรติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ Jetstar:0570-550-538
◆ เที่ยวบินขาออก【โชไน → นาริตะ】
เที่ยวบินโชไนนาริตะ
GK776 14.50 น. 15.55 น.
◆ เที่ยวบินขาเข้า【นาริตะ → โชไน】
เที่ยวบินนาริตะโชไน
GK777 13.00 น. 14.05 น.

ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองโชไน »มีข้อมูลการท่องเที่ยวจัดไว้ที่มุมข้อมูลการท่องเที่ยว ชั้น 1

ページのトップへ戻る